Details for a source

Sources > Source
title Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2011 och 2012
document number Rapport 5
release year 2014
link http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/bekampningsmedel/2014/2014-livsmedelsverket-5-kontroll-bekampnmed.pdf?epslanguage=sv
place Ordlista, s. 5–6
posted/latest change 2014-07-04
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Livsmedelsverket
writer Petra Fohgelberg, Anders Jansson, Helena Omberg