Details for a source

Sources > Source
title Exponeringsuppskattningar av kemiska ämnen och mikrobiologiska agens – översikt samt rekommendationer om arbetsgång och strategi
document number Rapport 1
release year 2014
link www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2014_Livsmedelsverket_1_Exponeringsuppskattningar.pdf
place Definition och förkortningar, s. 2
posted/latest change 2014-07-04
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation Livsmedelsverket
writer Salomon Sand, Leif Busk, Hanna Eneroth, Bengt-Göran Ericsson, Mats Lindblad