Details for a source

Sources > Source
title Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2014:50
release year 2014
link http://www.sou.gov.se/download/8e6277a2.pdf?major=1&minor=242776&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
place Begrepp som rör miljömålssystemet, s. 13–14
posted/latest change 2014-06-26
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Miljömålsberedningen