Details for a source

Sources > Source
title Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar. Slutrapport – åtgärder inklusive författningsändringar
shorter title Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar
document number EI R2014:10
release year 2014
link http://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/Ei_R2014_10.pdf
place 1.4, Något om terminologin i rapporten, s. 20–21
posted/latest change 2014-06-23
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen
writer Erik Blomqvist, Göran Heldesten, Maria Rydberg och Fredrik Styrlander