Details for a source

Sources > Source
title Funktionshindrade personers rättigheter i samband med flygresor
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2004/05:FPM52
release year 2005
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Funktionshindrade-personers-ra_GS06FPM52/
place 3.3 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-06-23
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Näringsdepartementet