Details for a source

Sources > Source
title Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Delbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
shorter title Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2014:29
release year 2014
link http://www.regeringen.se/contentassets/e8016178ec9647059bac7d84c2fc1eea/assisterad-befruktning-for-ensamstaende-kvinnor-sou-201429
place Vissa förkortningar och begrepp, s. 21–23
posted/latest change 2014-05-26
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Justitiedepartementet, Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet