Details for a source

Sources > Source
title En vision för konkurrenspolitiken. Med blicken mot 2020.
shorter title En vision för konkurrenspolitiken. Med blicken mot 2020
document number Rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna Nr 1/2014
link http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/nordiska/rap_nordic_vision_svenska_2014-1.pdf
place s. 97–98
posted/latest change 2014-05-15
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Konkurrensverket