Details for a source

Sources > Source
title Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2009:400
release year 2009
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets–och-sekretessla_sfs-2009-400/?bet=2009:400#K3
place 3 kap. Definitioner
posted/latest change 2014-05-12
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L6