Details for a source

Sources > Source
title Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. Främjande av effektiv värme och kyla i enlighet med bestämmelser i artikel 14 (1) i Energieffektiviseringsdirektivet.
shorter title Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
document number ER 2013:24
release year 2013
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2765
place Förkortningar och definitioner, s. 2
posted/latest change 2014-04-15
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Energimyndigheten