Details for a source

Sources > Source
title Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader – Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket
shorter title Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader
document number ET 2013:22
release year 2013
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2800
place Begrepp och förkortningar som används i rapporten, s. 8–11
posted/latest change 2014-04-15
number of terminological entries 19
 
publisher
organisation Energimyndigheten