Details for a source

Sources > Source
title Energitjänster i Sverige – Statusrapport för tjänster för energieffektivisering
shorter title Energitjänster i Sverige
document number ER 2013:22
release year 2013
release number Dnr 00-10-6567, RB Uppdrag 13
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2779
place 1.7 Definitioner, s. 13–15; 2.1 Definition av energitjänster, s. 17–18
posted/latest change 2014-04-15
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Energimyndigheten