Details for a source

Sources > Source
title Energikartläggningscheckar. En samhällsekonomisk utvärdering
shorter title Energikartläggningscheckar
document number ER 2013:13
release year 2013
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2714
place s. 10
secretariat comment http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/1167b99993b44ffda8af065904aaf169/ER 2013_13w.pdf
posted/latest change 2014-04-15
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Energimyndigheten