Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1990:1144 t.o.m. SFS 2008:208
shorter title Begravningslag (1990:1144)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1990:1144
release year 1990
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:1144
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Kulturdepartementet