Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1991:980 t.o.m. SFS 2007:535
shorter title Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1991:980
release year 1991
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:980
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Finansdepartementet V