Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1991:1559 t.o.m. SFS 2007:1288
shorter title Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1991:1559
release year 1991
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1559
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L6