Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1996:67 t.o.m. SFS 2006:386
shorter title Vapenlag (1996:67)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1996:67
release year 1996
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:67
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet PO