Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna
shorter title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2013:23
release year 2013
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2013/fs1323.pdf
posted/latest change 2014-03-17
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Finansinspektionen