Details for a source

Sources > Source
title Aff-definitioner 10
shorter title Aff-definitioner 10. Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster
release year 2010
posted/latest change 2014-02-21
number of terminological entries 107
 
publisher
organisation AB Svensk Byggtjänst