Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1998:490 t.o.m. SFS 2007:93
shorter title Yrkestrafiklag (1998:490)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1998:490
release year 1998
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:490
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Näringsdepartementet