Details for a source

Sources > Source
title Överskuldsättning i kreditsamhället? Betänkande av Utredningen om överskuldsättning
shorter title Överskuldsättning i kreditsamhället?
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2013:78
release year 2013
link http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/229109
place Ordförklaringar, s. 293–296
posted/latest change 2014-01-21
number of terminological entries 26
 
publisher
organisation Justitiedepartementet