Details for a source

Sources > Source
title Försäkringskassans begreppskatalog
release year 2013
background Begreppskatalogen innehåller termer som används inom Försäkringskassan samt termer som är gemensamma med andra myndigheter och vården. Den ska bidra till en gemensam förståelse och uppfattning av innebörden i termerna och deras användning i Försäkringskassans verksamhet.
secretariat comment I vissa termposter saknas termer på några av språken.
posted/latest change 2013-12-20
number of terminological entries 235
 
publisher
organisation Försäkringskassan