Details for a source

Sources > Source
title Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen. Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen
shorter title Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2013:80
release year 2013
link http://www.sou.gov.se/download/a3444706.pdf?major=1&minor=229978&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
place 2.3 Använda begrepp och termer
posted/latest change 2013-12-18
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Näringsdepartementet