Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2003:778 t.o.m. SFS 2006:547
shorter title Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2003:778
release year 2003
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:778
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet