Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2004:297 t.o.m. SFS 2008:913
shorter title Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2004:297
release year 2004
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:297
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Finansdepartementet