Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2004:660 t.o.m. SFS 2008:9
shorter title Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2004:660
release year 2004
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:660
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Miljödepartementet