Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2005:551 t.o.m. SFS 2008:1238
shorter title Aktiebolagslag (2005:551)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2005:551
release year 2005
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2005:551
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L1