Details for a source

Sources > Source
title Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete
release year 2013
background En arbetsgrupp med representanter för Föreningen Ess (Examinerade språkkonsulter i svenska) och Terminologicentrum TNC har arbetat fram förslag till definitioner av klarspråk och klarspråksarbete liksom en anmärkning om hur man bör tolka definitionerna. Förslagen har i två omgångar gått ut på remiss till språkkonsulter, språkvårdare och språkexperter i Sverige. Vi i arbetsgruppen har tacksamt tagit emot synpunkter och kunnat förbättra definitionerna och anmärkningen. Det som nu är publicerat i Rikstermbanken är därför rejält förankrat bland alla som ägnar sig åt klarspråksarbete.
posted/latest change 2013-07-04
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC