Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2006:263 t.o.m. SFS 2008:243
shorter title Lag (2006:263) om transport av farligt gods
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2006:263
release year 2006
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:263
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet