Details for a source

Sources > Source
title Folkbokföringslag (1991:481)
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 1991:481
release year 1991
link http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910481.htm
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-04-09
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansdepartementet S5