Details for a source

Sources > Source
title Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
superior title Bokföringsnämndens allmänna råd
document number BFNAR 2012:5
release year 2012
link http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar12-5.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-04-03
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden