Details for a source

Sources > Source
title Engelska möbelord: svensk-engelsk, engelsk-svensk ordlista : möbelord och provtagningstermer vanliga i samband med möbelbeskrivningar, egenskapsredovisning och provning m.m.
shorter title Engelska möbelord
document number Möbelinstitutets rapport 54
release year 1989
background [Ur förordet:] Denna ordlista har från början tillkommit som ett internt hjälpmedel inom Möbelinstitutet, utan pretentioner på att vara komplett eller heltäckande. Den innehåller några av de vanligaste engelska ord och uttryck som vi kommit i kontakt med i vårt arbete med möbler i olika sammanhang (tekniska beskrivningar, kvalitetsredovisningar, kravspecifikationer, standarder och provningar m.m.)
posted/latest change 2013-04-03
number of terminological entries 1138
 
publisher
organisation Montus förlag
former publisher
organisation Möbelinstitutet