Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2000:832
shorter title Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2000:832
release year 2000
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2000:832
secretariat comment Engelsk information hämtad från ”Act on Qualified Electronic Signatures”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/72/93/569fc933.pdf.
posted/latest change 2013-03-26
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Näringsdepartementet