Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2001:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling
superior title Excerpter ur Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling
document number SvKFS 2012-1
release year 2012
link http://www.svk.se/siteassets/om-oss/foreskrifter/svkfs1-2012-webb.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-03-25
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling