Details for a source

Sources > Source
title Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet
superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling
document number EIFS 2012:4
release year 2012
link https://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2012_4.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-03-19
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen