Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2012:6
release year 2012
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2012/fs1206.pdf
posted/latest change 2013-03-19
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Finansinspektionen