Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2007:845
shorter title Artskyddsförordning (2007:845)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2007:845
release year 2007
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:845
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Miljödepartementet