Details for a source

Sources > Source
title Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera. Ammunitions- och minröjning
document number SäkI Amröj 13
release year 2013
link http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/saki_2013/webb/andringar/utveckling/andringshistorik_AmR.html
place Bilaga 1 Begreppsförklaringar, s. 34–37
posted/latest change 2013-03-18
number of terminological entries 39
 
publisher
organisation Försvarsmakten