Details for a source

Sources > Source
title Perspektivplanering, Årsrapport 2000–2001 (underbilaga 2)
shorter title Perspektivplanering (underbilaga 2)
document number FFS 2012:4
release year 2001
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-2012-2013/ffs-2012.4.pdf
place Begreppsförklaringar
posted/latest change 2013-03-18
number of terminological entries 75
 
publisher
organisation Försvarsmakten