Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2013:9
release year 2013
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20139-om-taltidn_sfs-2013-9/?bet=2013:9
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-03-18
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Kulturdepartementet