Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2008:486
shorter title Marknadsföringslag (2008:486)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2008:486
release year 2008
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:486
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet