Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 2009:907
shorter title Förordning om miljöledning i statliga myndigheter
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2009:907
release year 2009
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:907
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2013-02-07
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Miljödepartementet