Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2007:1041
release year 2007
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:1041
posted/latest change 2012-12-05
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO