Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1949:105 t.o.m. SFS 2002:1049
shorter title Tryckfrihetsförordning (1949:105)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1949:105
release year 1949
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1949:105
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L6