Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1990:806 t.o.m. SFS 1998:1146
shorter title Elinstallatörsförordning (1990:806)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1990:806
release year 1990
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:806
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-11-19
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Näringsdepartementet