Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1968:45 t.o.m. SFS 2002:1131
shorter title Atomansvarighetslag (1968:45)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1968:45
release year 1968
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1968:45
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Miljödepartementet