Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2000:271
release year 2000
link http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20000271.htm
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-10-16
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Miljödepartementet