Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1973:1173 t.o.m. SFS 2008:215
shorter title Kreditupplysningslag (1973:1173)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1973:1173
release year 1973
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1973:1173
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L2