Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1979:429 t.o.m. SFS 2008:662
shorter title Skogsvårdslag (1979:429)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1979:429
release year 1979
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1979:429
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Jordbruksdepartementet