Details for a source

Sources > Source
title Markavvattning. Tillämpning av naturvårdslagens bestämmelser enligt 18 c och 18 d §§
shorter title Markavvattning
superior title Excerpter ur Naturvårdsverkets gällande allmänna råd (AR)
document number AR 96:3
release year 1996
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar_96_3.pdf
place Definitioner av begrepp, s. 12–14
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Naturvårdsverket