Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1980:424 t.o.m. SFS 2006:1318
shorter title Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1980:424
release year 1980
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1980:424
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Jordbruksdepartementet